تبليغات

دانلود Mytoolsoft File Renamer - نرم افزار تغییر گروهی نام فایل

 Mytoolsoft File Renamer 1.8.9 دانلود نرم افزار تغییر گروهی نام فایل   Mytoolsoft File Renamer نرم افزار تغییر گروهی نام فایل می توانید نام فایل های خود را به شکل گروهی تغییر دهید، کافیست دو مرحله را تکمیل کنید تا باقی عملیات به شکل خودکار برای شما صورت بگیرد. شما می توانید فایل ها را بر اساس ترتیب آن ها تغییر نام دهید، بخش خاصی از نام فایل ها را تغییر دهید، یا prefix یا suffix به آن ها اضافه کنید، رمت آن ها را تغییر دهید، نام فایل های صوتی را بر اساس تگ های mp3 یا اطلاعات EXIF آن ها تغییر دهید.