تبليغات

نرم افزار مدیریت و نوشتن نت های موسیقی NCH Crescendo Masters

NCH Crescendo Masters 6.15 نرم افزار مدیریت و نوشتن نت های موسیقی   Crescendo Masters نرم افزار مدیریت و نوشتن نت های موسیقی، یک راه ساده و راحت برای نوشتن نت های موسیقی است. این نرم افزار به آهنگ سازان اجازه می دهد که نت های موسیقی خود را روی سیستم شان نوشته و سپس ذخیره و چاپ کنند. این ابزار شامل بازه گسترده ای از انواع نت های موسیقی، کشش های زمانی (دیرند time signature) و مایه نماها (Key Signature) به همراه یک سری قالب های آماده است که به آهنگ ساز اجازه می دهد که روی ساخت نت های موسیقی اش حداکثر کنترل را داشته باشد.