تبليغات

 ANSYS 2019R3 nCode DesignLife  دانلود پلاگین شبیه ساز دوره تخمین عمر و تحلیل خستگی محصول   nCode DesignLife پلاگین شبیه ساز دوره عمر و تحلیل خستگی محصول می باشد که به کمک آن می توانید میزان عمر تحت فشار و خستگی یک محصول را تعیین کنید. این نرم افزار از نتایج آنالیز عناصر محدود در ANSYS یا دیگر نرم افزار های مشابه استفاده می کند تا میزان تنش ها و فشار ها را محاسبه کرده سپس خستگی محصول را از زمان در معرض قرار گرفتن تا بارگذاری های متعدد توده می کند تا میزان دوام و عمر محصول را مشخص کند. این نرم افزار شما را قادر می سازد تا پیش بینی های مکرر و قابل اعتمادی از عمر فشار …