تبليغات

دانلود Neuratron PhotoScore & NotateMe Ultimate - نرم افزار نرم افزار اسکن نت های دست نویس

Neuratron PhotoScore & NotateMe Ultimate 2020.1.v9.0.0  دانلود نرم افزار نرم افزار اسکن نت های دست نویس   Neuratron PhotoScore نرم افزار نرم افزار اسکن نت های دست نویس موسیقی شما.آهنگ سازها همیشه و در همه حال ممکن است شروع به نت نویسی نمایند و این کار با سرعت روی برگه هایی انجام می شود که پس از اتمام کار باید آنها را پاک نویس نمایند.انتقال این نت های نوشته شده به نرم افزار های نت نویسی و PDF فرایندی زمانبر و خسته کننده محسوب می شود.