تبليغات

TickTick-To Do List v4.6.5  TickTick-To Do List with Reminder Day Planner – یادداشت برداری برای اندروید   Notepad & To Do List دفترچه یادداشتی ساده که امکان نوشتن یادداشت و ذخیره اتوماتیک آن را برای شما فراهم می کند. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید مطالبی را که می خواهید یادداشت کنید تا همیشه همراه شما باشد و یا از کارهایی که می خواهید انجام دهید لیست تهیه نمایید. کار با این برنامه یادداشت آسان است و به طور خودکار مطالبی را که یادداشت می کنید ذخیره می نماید.