تبليغات

NuGen Audio Visualizer v2.0.4   NuGen Audio Visualizer می توانید افکت های پخش خود را تغییر دهید، و همچنین ترکیب هایی از دیگر آهن گها درست کنید. همچنین می توانید سیگنال های آهنگ را ببینید و بین این سیگنال ها از اکو هایی استفاده نمایید . در واقع بصورت کلی می توانید با محیطی کاربر پسند یک میکسر با قدرت باشید .