تبليغات

NVIDIA PhysX System Software 9.17.0524 Nvidia PhysX  در عصر حاضر و با پیشرفت تکنولوژی صنعت بازی های رایانه ای نیز تغییرات عمده ای را در خود می بیند . که این تغییرات موجب افزایش روز افزون کاربران بازی های رایانه ای شده است . حال به دلیل نوع ساخت برخی از بازی ها ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که در اجرای اینگونه از بازی های کامپیوتری به خطایی مانند physxloader.dll یا ( physxloader.dll is missing ) مواجه شوید ، که نشان می دهد بازی برای اجرای صحیح ، به برنامه های جانبی مانند برنامه اجرای بهتر بازی رایانه ای با نام Nvidia PhysX نیاز دارد .این برنامه توسط شرکت معتبر nVIDIA ساخته و عرضه شده است که به عنوان مکملی …