تبليغات

Omni Notes v5.3.2 Omni Notes نرم افزاری رایگان برای یادداشت برداری بوسیله دستگاه های اندرویدی است که منابع سیستمی کمی را اشغال کرده و دارای رابط کاربری ساده ای می باشد. نبود برنامه مناسب یادداشت برداری برای ورژن های قدیمیتر اندروید باعث شکل گیری این برنامه شده است.