تبليغات

 MediaRecovery 11.0.17 Professional O&O MediaRecovery ابزاری حرفه ای برای بازیابی فایل های تصویری و عکس می باشد و در این برنامه با استفاده از ابزارها و امکانات متعدد می توان به راحتی اقدام به بازیابی فایل های مربوطه نمود. در این نرم افزار از ویژگی های متعددی می توان استفاده نمود. همچنین این نرم افزار از رابط گرافیگی کاربری بالایی برخوردار می باشد. همچنین در این برنامه می توان اقدام به بازیابی فایل های صوتی نیز نمود .