تبليغات

OptiKey 2.26.0 نرم‎‌افزار استفاده از کامپیوتر برای افراد کم‌توان   OptiKey نرم‎‌افزار استفاده از کامپیوتر برای افراد کم‌توان ، یک صفحه کلید مجازی را بر روی صفحه نمایش ایجاد می‌کند که از طریق دستورالعمل‌های گفتاری، دستگاه‌های ردیابی حرکات چشم و یا وب کم، امکان کنترل کامپیوتر را برای شما فراهم می‌سازد.