تبليغات

Oxford Dictionary of Astronomy v7.1.210 Oxford Dictionary of Astronomy با استفاده از این اپلیکیشن می توانید واژه های مربوط به ستاره شناسی را مورد جستوجو قرار دهید. این دیکشنری دارای جدیدترین لغات و واژه ها می باشد و به جدیدترین جدیدترین اطلاعات آپدیت شده است. با جستوجو در بخش مربوط می توانید معانی واژه های مخلتف را به سادگی بیابید. جستوجوگر این دیکشنری، بسیار سریع عمل میکند و قادر است تا در سریع ترین زمان ممکن، معانی واژه ها را بیابد.