تبليغات

دیکشنری آکسفورد آلمانی برای اندروید Oxford German Dictionary

Oxford German Dictionary v9.1.308 دیکشنری آلمانی آکسفورد   Oxford German Dictionary دیکشنری آکسفورد برای ترجمه از زبان انگلیسی به آلمانی و بالعکس می باشد. این برنامه توسط کمپانی MobiSystems بر اساس دیکشنری های آکسفورد طراحی و عرضه شده است.