تبليغات

Paragon Backup & Recovery 16.v10.2.1   Paragon Backup & Recovery ابزاری به منظور راه حل در زمینه ی مشکلات جابه جایی سیستم و بازیابی از آیتم های آن به منظور استفاده در محیط های ویندوز خانگی می باشد. این برنامه دو نوع پشتیبان گیر معرفی می کند time-proven Drive Backup و brand new System Backup.