تبليغات

PDF Signer 8.7 DC 27.03.2017 با به کار گیری این نرم افزار PDF Signer می توان با کمک گواهی دیجیتالی X.509، مدارک با فرمت PDF را امضا کنید. با استفاده از این برنامه می توان به راحتی چندین فایل PDF را امضا نمود. این برنامه مناسب زمانی است که می خواهید حجم زیادی از فایل های برای مثال یک قرارداد یا تعداد زیادی فاکتور را امضا کنید در این صورت دیگر لازم نیست که تک تک برگه ها امضا نمایید. تنظیمات این برنامه قابل سفارشی سازی است و می توان مکان قرار گرفتن و ظاهر امضا را به دلخواه تغییر داد.