تبليغات

PDF To JPG Converter 3.0.1   PDF To JPG Converter ابزاری مفید و سریع در زمینه تبدیل اسناد PDF به JPG, TIF, BMP, PNG, GIF و سایر فرمت های مشهور تصاویر می باشد. این نرم افزار شما می توانید DPI تصاویر خروجی را تنظیم کنید تا بهترین کیفیت را هموراه داشته باشید. همچنین نرم افزار PDF To JPEG از حالت دسته ای پشتیبانی می کنید و شما می توانید ۱۰۰ ها فایل را همزمان با آن تبدیل کنید.