تبليغات

Photo Grid-Photo Collage Maker Photo Grid – Collage Maker برنامه ای کاربردی جهت ویرایش تصاویر و ترکیب کردن آنها به کمک این اپلیکیشن کاربردی شما می توانید آلبوم های گوناگون ساخته و همچنین به تصاویر خود می توانید متن ، شکلک و آرت اضافه نمائید.