تبليغات

Photo Locker Pro v2.0.0 b 67   Photo Locker اپلیکیشنی برای قفل کردن تصاویر داخل گوشی می باشد که با استفاده که با استفاده از آن می توانید عکس های داخل گوشی را مخفی کنید تا از دید سایر افراد پنهان بماند.هر کاربری در داخل گوشی خود عکس هایی دارد که شاید نخواهد کاربران دیگر آنها را مشاهده کنند. اما مشکلی که وجود دارد، این است که معمولا هر بار شخصی گوشی شما را به دست می گیرد، معمولا وارد گالری آن شده و عکس های آن را مشاهده می کند. این بار اپلیکیشنی که برایتان آماده کرده ایم که با استفاده از آن امکان قفل گذاری و مخفی کردن تصاویری که در گوشی همراه خود دارید را خواهید داشت. …