تبليغات

PhotoMove Pro 2.5.2.1 نرم افزار انتقال و مرتب سازی خودکار تصاویر و ویدئو ها بر اساس تاریخ   PhotoMove ابزاری کاربردی است که با یافتن تاریخ دقیق گرفته شدن و ضبط عکس ها و ویدئو ها امکان مرتب سازی، دسته بندی، پوشه بندی و مدیریت آن ها بر اساس سال، ماه، روز، زمان و یا حتی مدل دوربین را به شما عرضه می کند.