تبليغات

Physics at school v1.83 Physics at school یک اپلیکیشن بسیار مفید و پرکاربرد برای دانش آموزان و حتی دانشجویان رشته های مهندسی باشد. قوانین، آزمایش ها، نمودار ها و اصول علم فیزیک در این نرم افزار گرد آوری شده اند تا به صورت زنده هر یک را به آزمون گذاشته و از مشاهده مقادیر متغیر، مراحل اجرای آزمایش به صورت گام به گام و نتیجه گیری های فیزیکی نهایت استفاده را ببرید. در واقع اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، این نرم افزار یک برنامه  آزمایشگاهی بزرگ، مملو از تجهیزات آزمایشی پایه علم فیزیک است که حداقل در سطح دبیرستانی تمامی ملزومات را داراست.