تبليغات

PortExpert 1.7.6.16 مشاهده نرم افزارهای متصل به اینترنت   PortExpert ابزاری جدید و کاربردی برای نشان دادن اطلاعات رد و بدل شده بین نرم افزار ها در اینترنت است. برنامه فوق با قابلیت مانیتورینگ قدرتمند تمامی برنامه های متصل به اینترنت می تواند گزارشی کامل از جزئیات داده های رد و بدل شده را برای تان نشان دهد.