تبليغات

PrimaSoft Handy Library Manager 2.9 مدیریت کتابخانه ها   PrimaSoft Handy Library Manager  نرم افزاری است برای مدیریت کتابخانه ها در مدارس،مساجد،دانشگاه ها،کالج ها،سازمان ها،نهادهای دولتی،شرکت ها،شهرستان های کوچک و انواع کسب و کارها و جاهای مهم دیگر طراحی شده است.