تبليغات

PrinterShare Mobile Print Premium v11.9.1 PrinterShare Mobile Print اپلیکیشنی برای برای چاپ  کردن اسناد مختلف در گوشی های موبایل می باشد. با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود تا تصاویر خود را از طریق گوشی به پرینتر خود ارسال کرده و اقدام به چاپ آنها بنمایید.