تبليغات

Prof Calculator v2.1 Paid Prof Calculator ماشین حساب متفاوتی برای دستگاه های اندرویدی است که توانایی تشخیص دست خط را دارد، یعنی به جای تایپ با کلیدهای روی صفحه می توانید عملیات ریاضی را بر روی صفحه دستگاه خود بنویسید و نتایج را بدست آورید.