تبليغات

دانلود Recover Keys - نرم افزار نمایش سریال برنامه ها

Recover Keys Enterprise 11.0.4.233 دانلود نرم افزار نمایش سریال برنامه ها   Recover Keys نرم افزار نمایش سریال برنامه ها که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا شماره سریال های نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم را کشف نموده و آن ها را برای استفاده در موارد مورد نیاز ذخیره نمایند. ای برنامه با استفاده از روش های مختلف قابلیت استخراج شماره سریال های ثبت برنامه ها را دارد و این توانایی را دارد تا سریال بیش از ۵۰۰ نرم افزار مختلف را استخراج کند.