تبليغات

Registry Trash Keys Finder Free 3.9.4.0   Registry Trash Keys Finder ابزار کاربردی جهت اسکن رجیستری ویندوز و پیدا کردن فایل های رجیستری که بعد از حذف نرم افزار در ویندوز باقی می ماند است. پس از حذف کلید ها نرم افزارهایی که دوره آزمایشی دارند هم مجدد به حالت اول بازخواهند گشت و قابل اجرا خواهند بود. در اصل این ابزار یک برنامه جهت پاکسازی رجیستری است.