تبليغات

  ReportBuilder Enterprise 18.02   ReportBuilder علاوه بر تمام امکانات ReportBuilder Professional، به نرم‌افزار RAPlanguage که به توسعه دهندگان و کاربران امکان محاسبات کد و مدیریت رویدادهای (Event Handler) پیچیده را در زمان اجرا می‌دهد نیز دسترسی دارید. RAP به تمامی گزارشات اعم از گزارش‌های داده‌ها، محاسبات، و محیط کار، امکان ذخیره خارج از محیط اجرای نرم‌افزار را می‌دهد. در این برنامه ساختار ارائه گزارش مد نظر قرار دارد. ساختار ارائه گزارش، گزارش‌دهی را به چهار بخش تقسیم میکند: دسترسی به داده + پردازش داده + قالب نمایش گزارش = خروجی گزارش.