تبليغات

RocketDial Dialer and Contacts Pro v3.9.5.1 RocketDial Dialer and Contacts اپلیکیشن شماره گیر اندروید است که با توجه به امکانات و قابلیت های بسیار زیاد می تواند جانشین مناسبی برای شماره گیر پیش فرض شود.