تبليغات

Ron’s Renamer 2016 09.08.1523 + portable Ron’s Renamer  برنامه ای رایگان و کم حجم تغییر نام و مدیریت فایل ها که بسیاری از فایل ها را با قوانینی مانند سرچ و جایگزینی تغییر نام انجام می دهد. قابلیت تغییر اسم فایل ها به صورت دسته ای از ۱۰ تا ۱۰۰۰ تا و با تعداد نامحدودی ویژگی که به صورت ساده و سریع اینکار را انجام خواهد داد و بدون خطر برای فایل ها و برنامه تغییر اسم فایل ها یا همان Ron’s Renamer می تواند ابزار ایده آل برای تغییر نام عکس ها و موسیقی و یا حتی مرتب سازی بر اساس اسناد و مدارک باشد.