تبليغات

Safe+ v1.50.1 Safe+ برای ذخیره سازی امن اطلاعات خصوصی، از جمله فایل ها، کلمات عبور، اطلاعات حساب های بانکی و … طراحی شده است. همه داده ها و فایل های شما در این اپلیکیشن توسط رمزگذاری ۲۵۶ بیتی AES محافظت می شوند که این باعث می شود جز خود شما هیچ کس نتواند آنها را ببینید یا به آن گوش بدهد. اگر فکر می کنید که رمز عبور شما دارای امنیت پایینی است، می توانید تمام این پایگاه را با یک رمز عبور جدید کدگذاری کنید.