تبليغات

نرم افزار تایپ عملگر های ریاضی Scientific WorkPlace

 Scientific WorkPlace 6.0.29 تایپ عملگر های ریاضی   Scientific Workplace نرم افزار پردازش متن آسان بوده که ریاضیات و متن را در محیط یکسان ادغام می کند.از نشانه های ریاضی طبیعی استفاده می کند، بنابراین شما مجبور نیستید که سینتکس پیچیده ای را به کار ببرید تا قادر به ارزیابی، ساده سازی، حل و یا قرار دادن عبارات ریاضی باشد. قابلیت های کامل جیر در دسترس است. شما می توانید بصورت نمادین یا عددی، مشتق، حل معادلات جبری و دیفرانسیل محاسبه کنید. با دستورات قرار اده شده در منو می توانید با بیش از ۱۵۰ واحد اندازه گیری فیزیکی محاسبه کنید.