تبليغات

  SeaApple Aquarium Lab 2018.1.0 SeaApple Aquarium Lab ابزاری به منظور مدیریت و برنامه ریزی در نگهداری آکواریوم می باشد. به کمک این ابزار می توان مسائل مختلف همانند دمای آب ، تهیه لیست امور روزمره مربوط به آکواریوم ، زمان تعویض و یا سیفون نمودن آکواریوم و … را مدیریت کامل و صحیحی نمود تا برای نگهداری آکواریوم خود بهترین شرایط را داشته باشید. این برنامه محصولی از شرکت SeaApple می باشد.