تبليغات

Seal Report 3.3.0    Seal Report گزارش‌هایی جامع حاوی سوابق پایگاه داده را در اختیار شما قرار می‌دهد. این بسته نرم‌افزاری از دو برنامه مجزا به نام‌های Seal Report Designer و Seal Server Manager تشکیل شده است. برنامه اول امکان انتخاب آیتم‌های موجود در گزارش نهایی را برای شما فراهم می‌سازد، در حالی که دومین برنامه قابلیت ایجاد یک منبع ذخیره سازی داده را در اختیار شما قرار می‌دهد.