تبليغات

دانلود SeismoBuild - نرم افزار ارزیابی سازه‌ ای و مقاوم سازی سازه‌

افزودن نوشته SeismoBuild 2018.3.1  نرم افزار ارزیابی سازه‌ ای و مقاوم سازی سازه‌   SeismoBuild نرم افزار ارزیابی سازه‌ ای و مقاوم سازی سازه‌ با قاب بتن مسلح استفاده کرد. نسخه جدید این نرم‌افزار با کد آیین نامه آمریکا ASCE41-13 ،(منطبق با آیین نامه ایران-نشریه ۳۶۰) از روش استاتیکی غیرخطی (NSP) بهره می‌گیرد، در نتیجه مبتنی بر تحلیل پوش‌اور است و کاملاً وابسته به اصول استانداردهای لرزه‌ای است. روند این نرم‌افزار از مدل‌سازی سازه‌ای آغاز و با تجزیه و تحلیل‌های مورد نیاز و بررسی‌های مرتبط با اعضا دنبال می‌شود.