تبليغات

دانلود SeismoMatch - نرم افزار تنظیم پرونده زلزله

SeismoMatch 2018.4.1 نرم افزار تنظیم پرونده زلزله   SeismoMatch نرم افزار تنظیم پرونده زلزله از قابلیت تنظیم شتاب‌سنج زمین لرزه به منظور مطابقت با طیف پاسخ هدف با استفاده از الگوریتم موج‌های کوچک برخوردار است.