تبليغات

دانلود SeismoSignal - نرم افزار پارامترهای حرکت مهندسی زلزله

SeismoSignal 2018.4.1 نرم افزار پارامترهای حرکت مهندسی زلزله   SeismoSignal نرم افزار پارامترهای حرکت مهندسی زلزله و زلزله شناسی است را محاسبه کند. وسط این نرم افزار به سادگی و به طور موثر می‌توان داده‌های حاصل از حرکت‌های قوی را با رابط‌های بصری به صورت کاربر پسندانه پردازش نمود. همچنین، این نرم‌افزار قابلیت استخراج پاره‌ای از پارامتر‌های حرکت قوی که اغلب نیازمند به مهندسین زلزله و زلزله شناسان است، دارا می‌باشد.