تبليغات

نرم افزار محیط توسعه و ویرایشگر قدرتمند متن SlickEdit Pro

SlickEdit Pro 2018.23.0.2.0 برنامه محیط توسعه و ویرایشگر قدرتمند متن   نرم افزار SlickEdit محیط توسعه اساسی با ویرایشگر کد پیشرفته می باشد و به عنوان یک محیط توسعه و ویرایشگر مکمل از از آن استفاده می کنند. این نرم افزار به توسعه دهندگان اجازه می دهند تا به ایجاد, هدایت, ویرایش, اجرا و اشکال زدایی سریع و دقیق تر کد بپردازند.