تبليغات

The Journal 8.0.0.1247 The Journal – ایجاد دفترچه یادداشت وقایع روزانه    The Journal ابزاری قدرتمندی است که برای شما امکان ایجاد یک دفتر یادداشت را فراهم می کند. این برنامه یک راه حل مفید برای نگهداری یک دفترچه یادداشت وقایع روزانه است که قابلیت نصب بر روی دستگاه های قابل حمل را نیز دارا می باشد. اگر شما یک نویسنده حرفه ای و یا یک نویسنده مشتاق باشد این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد که دست نوشته ها و ایده های خود را سازماندهی کنید. این ابزار با فراهم کردن تمرینات نوشتن، به افزایش مهارت نویسندگی شما کمک می کند.