تبليغات

TimeTune – Optimize Your Time v2.2   TimeTune – Optimize Your Time اپلیکیشنی جهت مدیریت وقت و مناسب برای کسانی می باشد که همیشه برای انجام تمام کارهای خود در طول ۲۴ ساعت با مشکل مواجه می شوند و شاید بارها در طی ساعات روز به خودشان می گویند کاش زمان طولانی تر بود. این برنامه به کاربران این امکان را می دهد تا با برنامه ریزی کارهایی که می خواهند در طول روز انجام دهند، به بهترین شکل ممکن به انجام دادن آنها رسیده و بتوانند بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشند. این نرم افزار در ساعت هایی که برای انجام کاری در نظر گرفته اید، این موضوع را به شما به صورت هشدار و با استفاده …