تبليغات

Trilead VM Explorer 6.3.001 Trilead VM Explorer عنوان یک ابزار فوق العاده حرفه ای شامل ابزار های جهت مدیریت و تهیه پشتیبان و بازیابی از ماشین های مجازی که اساسی ترین وظیفه این نرم افزار می باشد. بک آپ گرفته شده توسط این برنامه می تواند برای ESXi, Windows, Linux , FreeBSD ذخیره شود.