تبليغات

TripMode v1.0.5.237 نرم افزار TripMode فقط به نرم افزارهای مهم اجازه دسترسی به اینترنت را می دهد و در صورتی که شما اجازه دهید نرم افزارهای مورد نظر شما هم به اینترنت وصل خواهند شد. این نرم افزار در نتیجه به شما کمک می کند که ترافیک اینترنت و هزینه های ناشی از مصرف اینترنت را کنترل کنید. زمانی که این نرم افزار فعال باشد تمام نرم افزارها به غیر از آن هایی که شما به آن ها اجازه داده اید، به اینترنت دسترسی نخواهند داشت. این کار باعث جلوگیری از بروزرسانی اتوماتیک، پشتیبان گیری اتوماتیک، همگام سازی ها و دیگر فعالیت هایی که اغلب به صورت ناخواسته ترافیک اینترنت شما را مصرف می کنند، می شود.