تبليغات

Vagrant 2.0.0   Vagrant یک محیط توسعه آماده و قابل حمل برای فراخوانی سریع انواع محیط‌ های مجازی برای شما فراهم می‌کند تا به سادگی بیشترین استفاده را از محیط‌ های مجازی ببرید. برای استفاده از واگرانت نیاز به بسته‌های مجازی نرم افزارهایی مانند VMware و VirtualBox دارید. این برنامه از اسکریپت های پایه، استانداردها و محیط های مجازی پیش ساخته‌ای برای نیازهای مختلف ارائه می‌کند که می‌توانید از آنها نیز استفاده کنید. این ابزار فاقد واسط گرافیکی است و توسط CommandLine فراخوانی می‌شود.