تبليغات

Video Thumbnails Maker 13.0.0.0 ساخت تصاویر کوچک از ویدئو   Video Thumbnails Maker نرم افزاری ساده که به شما امکان ساختن تصاویر کوچک از ویدئوها ( caps, previews, screen lists ) را می دهد و این امکان را به شما می دهد تا از فایل های ویدئویی عکس تهیه کنید.ایننرم افزار به منظور فهرست کردن و دسته بندی ویدیوهای خانگی استفاده و کاربرد دارد.