تبليغات

نرم افزار صندوقداری VovSoft Retail Barcode

VovSoft Retail Barcode 4.6 دانلود برنامه صندوقداری   VovSoft Retail Barcode نرم افزار صندوقداری ، یک نرم افزار با حجم کم است که می تواند به کاربران در همه جا و هر مکان کمک کند که بتوانند، پیگیری فروش محصولات خود را دنبال کنند. این ابزار به مشتریان اجازه می دهد تا بتوانند همگی به مشتریان شخصی فروش اعتبار بپیوندند و همگی آنها را باهم را پیوند دهند. این ابزار برای کسانی که در کسب و کار مدیریت فروشگاه های کوچک نقشی دارند، ارزشمند است. امروزه در دنیای ما همه چیز سمت و سوق مدرنیته دارد بنابراین شما با این نرم افزار می توانید خرید ها و فروش های خود را دورادور و با تسلط کامل مدیریت کرده و حتی فایل هایی از …