تبليغات

  Voxengo Drumformer v1.5   Voxengo Drumformer نرم افزار قدرتمند برای حرفه ای‌های موسیقی می باشد و در آن میتوانند صدا را پردازش کنند . با این نرم افزار قدرتمند اگر کمی‌حرفه ای نیز باشید میتوانید به راحتی صدا را تغییر دهید و صدای جدید تولید کنید . با این برنامه به طور مثال میتوانید تغییر باند را انجام دهید : یک بانده کردن ، دو بانده کردن و یا سه بانده کنید . ماژول‌های این برنامه میتوانند صدایی که روی موسیقی است را به راحتی صاف کنند . با ماژول‌های این برنامه میتوانید صدا را به صورت چند وجی کنترل کنید و آن‌ها را پردازش کنید .