تبليغات

دانلود Mytoolsoft File Renamer - نرم افزار تغییر گروهی نام فایل

 Mytoolsoft File Renamer 1.8.9 دانلود نرم افزار تغییر گروهی نام فایل   Mytoolsoft File Renamer نرم افزار تغییر گروهی نام فایل می توانید نام فایل های خود را به شکل گروهی تغییر دهید، کافیست دو مرحله را تکمیل کنید تا باقی عملیات به شکل خودکار برای شما صورت بگیرد. شما می توانید فایل ها را بر اساس ترتیب آن ها تغییر نام دهید، بخش خاصی از نام فایل ها را تغییر دهید، یا prefix یا suffix به آن ها اضافه کنید، رمت آن ها را تغییر دهید، نام فایل های صوتی را بر اساس تگ های mp3 یا اطلاعات EXIF آن ها تغییر دهید.

دانلود Bulk Rename Utility - نرم افزار تغییر نام گروهی فایل ها

Bulk Rename Utility 3.2.0.1 Commercial دانلود نرم افزار تغییر نام گروهی فایل ها   Bulk Rename Utility نرم افزار تغییر نام گروهی فایل ها می باشد که به کمک آن می توانید یکجا فایل های خود را نام گذاری کرده و در وقت خود صرفه جویی کنید. در نظر داشته باشید می خواهید تعداد زیادی فایل را یکجا تغییر نام دهید. در حالت عادی بایستی تک تک تمامی فایل های خود را تغییر نام دهید که این امر خود شامل وقت گذاری زیادی خواهد شد. با توسعه نرم افزارهای کاربردی به سادگی می توانید این کار را در چند دقیقه انجام دهید. نرم افزارهایی در این زمینه طراحی شده اند که به صورت دسته ای فایل ها را مورد ویرایش …