تبليغات

دانلود Batch XLS / XLSX Converter - نرم فزار تبدیل فرمت های اکسل XLS/XLSX

Batch XLS / XLSX Converter 2020.12.311.2305 دانلود نرم فزار تبدیل فرمت های اکسل XLS/XLSX   Batch XLS & XLSX Converter نرم فزار تبدیل فرمت های اکسل XLS/XLSX است. فرمت های XLS و XLSX ، مربوط به مایکروسافت اکسل هستند. فرمت XLS مربوط به نسخه ۲۰۰۳ و XLSX مربوط به نسخه ۲۰۰۷ این نرم افزار است. اگر شما فایلی را با نسخه ۲۰۰۳ ساخته باشید و بخواهید آن را با نسخه ۲۰۰۷ اجرا کنید یا برعکس ممکن است در حین اجرا مشکلات پیش بینی نشده ای پیش بیاید. هرچند هردوی این نرم افزارها از سوی مایکروسافت عرضه شده اند ، اما بسیاری از کاربران در اجرای فایل های آن با نسخه های قدیمی تر یا جدیدتر Microsoft Excel با مشکل مواجه …