تبليغات

نرم افزار تبدیل متن به گفتار Balabolka

  Balabolka 2.15.0.748 نرم افزار تبدیل متن به گفتار    Balabolka نرم افزار تبدیل متن به گفتار  ، ابزاری است که متن نوشته شده روی صفحه را برای شما می خواند و به وسیله آن می توانید متن خود را به راحتی تبدیل به گفتار کنید. با استفاده از این نرم افزار تبدیل متن به صدا همه نوع صداهایی که بر روی سیستم کامپیوتر شما نصب شده است در دسترس Balabolka می باشد.