تبليغات

نرم افزار تست پردازنده های اینتل Intel Processor Diagnostic Tool

Intel Processor Diagnostic Tool 4.1.0.31 نرم افزار تست پردازنده های اینتل   Intel Processor Diagnostic Tool با بهره گیری از ابزار های متعدد و پیشرفته می تواند به صورت کامل به تست کردن ویژگی های پردازنده اینتل شما بپردازد .این برنامه پس از مقدار دهی اولیه پردازنده اینتل ابزار تشخیصی به طور خودکار روشن می شود و به اسکن کردن می پردازد ، در طول این زمان برای جلوگیری از فعالیت شما به طور منظم در ایستگاه های کاری ، به منظور جلوگیری از هر گونه خطا های ناخواسته گزارش اشکالات را به شما تحویل می دهد . نمایش مقدار زیادی از اطلاعات مربوط به پردازنده اینتل مانند بالا آمدن سیستم تا خاموش کردن آن ، آزمون دما ، شناسایی رشته نام تجاری ،  …