تبليغات

Stellar Phoenix Repair for PDF 2.0 DC 07.12.2016 Repair for PDF یک برنامه برای ویندوز است که می تواند فایل های PDF آسیب دیده را تعمیر کند ، فرم های آن ها را باز یابی کند ، هدر ها ، پاورقی ها ، فرمت صفحه ، اشکال ، نمودار ها ، جدول ها و… را نیز به صورت کامل بازسازی و تعمییر می کند . از دیگر ویژگی های Repair for PDF تعمیر فایل های فاسد شده PDF در تمام نسخه های ویندوز می توان نام برد . همان طور که می دانید برخی فایل های PDF شامل آهنگ ها و فیلم هایی نیز می باشند که Repair for PDF می تواند به راحتی تمام این فیلم ها و آهنگ ها را بازیابی کند . این تعمیر …