تبليغات

نرم افزار مشاهده و تبدیل فرمت های پلاتر ViewCompanion Premium

ViewCompanion Premium 13.03 نرم افزار مشاهده و تبدیل فرمت های پلات   ViewCompanion Premium نرم افزار مشاهده و تبدیل فرمت های پلاتر ، یک نرم افزار بسیار کاربری طراحی شده جهت کمک به شما برای کار با فایل های توضیحات از AutoDesk و Gerber می باشد. نرم افزار می تواند تعداد زیادی از فرمت ها را پشتیبانی کند و حتی آن ها را به فایل های تصویری مانند jpg و bmp تبدیل کند. قبل از چاپ شما می توانید به آن ها توسط نوشته و اشکال، اندازه گذاری اضافه کنید.